NO BURQAS BEHIND BARS

10. mars kl. 20:30
NO BURQAS BEHIND BARS (FRIHET BAKOM GALLER)
Regi: Nima Sarvestani. Sverige 2013. 97 min.

no_burqas_behind_barsUtilslørt dokumentar fra afghansk kvinnefengsel

Gjennom Sara, Nadjibeh og Simas fortellinger, får vi et innblikk i hvordan kvinner straffes for sine “feil valg” med fengsel i opptil 15 år. Bak murene skal de forsøke å gjenopprette sine liv og bearbeide sine traumatiske hendelser fra livet utenfor murene.

Innenfor Takhar fengsel i Afghanistan finnes det et eget kvinnefengsel. Der soner 40 kvinner dommer for såkalte moralske kriminelle handlinger: å ha rømt fra voldelige ektemenn, eller for å ha forsøkt å unnslippe arrangerte ekteskap. Paradoksalt nok oppleves livet bak murene som et fristed for mange av disse kvinnene.
Nina Sarvestani har fulgt dem i sorger og nedturer, i øyeblikk fulle av håp for fremtiden, men også i deres daglige liv bak murene. Kvinnene lever i et slags mini-samfunn med samhold og solidaritet, men er forskjellige personligheter som skal leve tett med hverandre over lang tid. Uenigheter og bekymringer rundt barneoppdragelse og trivielle gjøremål oppstår lett når deres fremtid er så uviss og uforutsigbar.

Reklamer