THE ACT OF KILLING

22. mai halv ni på Kilden kino

«Mørkets hjerte» i Indonesia

Anwar Kongo drepte over tusen mennesker under massakrene i Indonesia i 1965-1966. Hva tenker han om sine egne ugjerninger nesten 50 år seinere?

Filmen fokuserer på massakren i Indonesia i 1965-1966, der nærmere en million mennesker ble drept. Suharto styrtet presidenten i Indonesia, Sukarno, etter det mislykkede kuppet i 1064. Etter dette ble gangsterne Anwar Kongo og Adi Zulkadry i byen Medan forfremmet fra å selge svartebørsbilletter til å lede den mest beryktede dødsskavdronen mot mistenkte kommunister i Nord-Sumadtra. Anwar drepte personlig circa 1000 mennesker.

Lederne av de indonesiske dødsskvadronene utfordres til å gjenskape massedrap etter foretrukket filmgenre: klassisk Hollywood krim, western, gangster eller musikal. Hvordan lager man egentlig en film om folkemord der gjerningsmennene betrakter seg selv som menn av ære? Kanskje gir denne Oscar-nominerte og BAFTA-vinnende dokumentaren det eneste mulige svaret, i sin sære fremstilling.

Regissøren Oppenheimers listige plan er å portrettere morderne, la dem fortelle sin historie om drapsorgiene, og deretter få dem til å se ugjerningene sine i et annet lys. Lykkes han i å vri fortellingen deres fra et helteepos til den ubegripelige mørke tragedien hendelsene egentlig var?

FREEMEN – AKA ACT OF KILLING
Danmark/Norge/Storbrittania, 2012, 122 minutter
Regi: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn (medregissør)
Medvirkende: Anwar Congo, Herman Koto, Adi Zulkadry
Indonesisk tale, norsk tekst
Aldersgrense: 15 år